» خانه » آموزش » استراتژی گولم هوگ مخصوص تاون هال 10

استراتژی گولم هوگ مخصوص تاون هال 10

 

سلام خدمت تمامی همراهان کینگز آف پرشیا، امروز همراه شما عزیزان هستیم با یک استراتژی گولم هوگ که توسط یکی از بهترین اتکر ها انجام شده است و ما میخواهیم امروز ان را انالیز کنیم.

 

به شما پیشنهاد میشود نیروهای بالا را برای اتک معمولی و حتی وار استفاده کنید.
زیرا که در این ترکیب هم نیروهای هوایی زن است و هم نیروهایی است که دفاعی هارا مختل میکنند.

اول از همه سعی کنید از سمت کلن کستل شروع کنید.
در اتک بالا از سمتی اتک شروع شده است که هم ساختمان های دفاعی زیاد و هم کلن کستل وجود دارد؛ یعنی اتکر با یک تیر دو نشان را زده است.

حالا از سمتی که نزدیک به نیروهایی که ریختید میباشد، هوگ های خود را رها کنید.
نیروهای از قبل ریخته شده را رها نکنید و با اسپل های خود باعث تسریع اتک انها شوید.

حالا شما در دو سمت نیرو دارید.
سعی کنید از دو طرف با ابلیتی هیرو ها و اسپل هایتان انهارا هدایت کنید، به این ترتیب شما میتوانید به راحتی سه ستاره را دریافت کنید.

و به همین راحتی شما سه ستاره را گرفتید.
حتما باید مدیریت خود را برروی نیروها بگذارید و بگونه ای تنظیم کنید که جان کمی از انها کم شود.