آپدیت 2018 کلش اف کلنز - بالانس برای کلش اف کلنز - KingsOfPersia
خانه , آپدیت , آپدیت 2018 کلش اف کلنز – بالانس برای کلش اف کلنز

آپدیت 2018 کلش اف کلنز – بالانس برای کلش اف کلنز

آپدیت

تاریخ انتشار اپدیت 21 خرداد میباشد

 

ورود به کانال تلگرام

 

 

 

 

با سلام خدمت دوستان کینگز اف پرشیا.

به زودی کلش اف کلنز به بریک خواهد رفت و بعد بریک تغییراتی(بالانس) در بازی ایجاد میشود که در ادامه به آن میپردازیم.

تغییر زمان ارتقا ساختمان ها
نام  سطح زمان ارتقا جدید کاهش
ارمی کمپ  1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 2 ساعت -33%
4 5 ساعت -38%
5 16 ساعت -33%
6 2 روز -33%
7 3 روز و 12 ساعت -30%
8 6 روز و 12 ساعت -35%
9 11 روز و 16 ساعت -17%
10 14 روز 0%
تاون هال   1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 2 ساعت -33%
4 16 ساعت -33%
5 1 روز -50%
6 2 روز -50%
7 4 روز -33%
8 5 روز -38%
9 7 روز -30%
10 8 روز -33%
11 10 روز -29%
12 بدون تغییر 0%
اکسیر کالکتور  1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 بدون تغییر 0%
4 بدون تغییر 0%
5 1 ساعت -50%
6 4 ساعت -33%
7 8 ساعت -33%
8 16 ساعت -33%
9 1 روز و 12 ساعت -25%
10 2 روز -33%
11 2 روز و 12 ساعت -38%
12 3 روز و 12 ساعت -40%
مخزن اکسیر  1 بدون تغییر 0%
2 15 دقیقه -50%
3 30 دقیقه -50%
4 1 ساعت -50%
5 2 ساعت -33%
6 3 ساعت -25%
7 4 ساعت -33%
8 5 ساعت -38%
9 8 ساعت -33%
10 16 ساعت -33%
11 2 روز 0%
12 4 روز -43%
13 بدون تغییر 0%
گلد ماین  1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 بدون تغییر 0%
4 بدون تغییر 0%
5 1 روز -50%
6 4 روز -33%
7 8 ساعت -33%
8 16 ساعت -33%
9 1D 12H -25%
10 2 روز -33%
11 2 روز و 12 ساعت -38%
12 3 روز -40%
مخزن گلد  1 بدون تغییر 0%
2 15 دقیقه -50%
3 30 دقیقه -50%
4 1 ساعت -50%
5 2 ساعت -33%
6 3 ساعت -25%
7 4 ساعت -33%
8 5 ساعت -38%
9 8 ساعت -33%
10 16 ساعت -33%
11 بدون تغییر 0%
12 4 روز -43%
13 بدون تغییر 0%
بارکس  1 بدون تغییر 0%
2 30 دقیقه 100%
3 1 ساعت -50%
4 3 ساعت -25%
5 8 ساعت -20%
6 12 ساعت -25%
7 16 ساعت -33%
8 1 روز و 12 ساعت -25%
9 2 روز و 12 ساعت -38%
10 4 روز -33%
11 6 روز -25%
12 7 روز -30%
13 بدون تغییر 0%
لابراتوری  1 بدون تغییر 0%
2 3 ساعت -40%
3 8 ساعت -33%
4 16 ساعت -33%
5 1 روز 8 ساعت -33%
6 2 روز 16 ساعت -33%
7 3 روز و 8 ساعت -33%
8 4 روز -33%
9 6 روز -14%
10 بدون تغییر 0%
کانون

 

1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 بدون تغییر 0%
4 1 ساعت -50%
5 4 ساعت -33%
6 8 ساعت -33%
7 16 ساعت -33%
8 1 روز 12 ساعت -25%
9 2 روز -33%
10 2 روز 12 ساعت -38%
11 3 روز -40%
12 3 روز و 12 ساعت -42%
13 4 روز -43%
14 5 روز -38%
15 6 روز -33%
16 بدون تغییر 0%
ارچر تاور  1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 بدون تغییر 0%
4 3 ساعت -25%
5 8 ساعت -33%
6 12 ساعت -50%
7 1 روز و 12 ساعت -25%
8 2 روز -33%
9 2 روز و 12 ساعت -38%
10 3 روز -40%
11 3 روز و 12 ساعت -42%
12 4 روز -43%
13 5 روز -38%
14 6 روز -33%
15 8 روز -20%
16 بدون تغییر 0%
ویزارد تاور  1 8H -33%
2 12H -50%
3 1D 12H -25%
4 2D -33%
5 2D 12H -38%
6 3D -40%
7 4D -33%
8 5D 12H -31%
9 7D -30%
10 10D -17%
11 No Change 0%
ایر دیفنس(ضد هوایی)  1 3 ساعت -40%
2 12 ساعت -50%
3 2 روز -33%
4 2 روز و 12 ساعت -38%
5 3 روز -40%
6 4D -33%
7 5D -38%
8 4 روز -40%
9 10 روز -17%
10 بدون تغییر 0%
مورتار  1 5 ساعت -38%
2 8 ساعت -33%
3 16 ساعت -33%
4 1 روز و 12 ساعت -25%
5 2 روز و 12 ساعت -38%
6 3 روز -40%
7 4 روز -43%
8 5 روز -38%
9 6 روز -40%
10 10 روز -17%
11 بدون تغییر 0%
کلن کستل  1 بدون تغییر 0%
2 4 ساعت -33%
3 12 ساعت -50%
4 1 روز و 12 ساعت -25%
5 4 روز -33%
6 7 روز -30%
7 10 روز -29%
8 بدون تغییر 0%
تسلا  1 12 ساعت -50%
2 2 روز -33%
3 2 روز و 12 ساعت -30%
4 4 روز -33%
5 4 روز و 12 ساعت -36%
6 5 روز و 12 ساعت -31%
7 6 روز و 12 ساعت -35%
8 8 روز -33%
9 10 روز -29%
10 بدون تغییر 0%
اسپل فکتوری  1 12 ساعت -50%
2 1 روز و 12 ساعت -25%
3 2 روز و 12 ساعت -38%
4 3 روز و 12 ساعت -30%
5 بدون تغییر 0%
ایکس بو  1 4 روز 12 ساعت -36%
2 5 روز و 12 ساعت -31%
3 6 روز و 12 ساعت -35%
4 8 روز -33%
5 10 روز -29%
6 بدون تغییر 0%
معدن دراک 1 12 ساعت -50%
2 1 روز و 12 ساعت -25%
3 2 روز -33%
4 2 روز 12 ساعت -38%
5 4 روز -33%
6 5 روز و 12 ساعت -31%
مخزن دارک 1 12 ساعت -50%
2 1 روز و 12 ساعت -25%
3 2 روز -33%
4 2 روز و 12 ساعت -38%
5 3 روز 12 ساعت -30%
6 4 روز -33%
7 بدون تغییر 0%
دراک باکس  1 2 روز -33%
2 3 روز و 12 ساعت -30%
3 4 روز -33%
4 4 روز 12 ساعت -36%
5 5 روز و 12 ساعت -31%
6 7 روز -22%
7 بدون تغییر 0%
اینفرنو تاور  1 4 روز و 12 ساعت -36%
2 5 روز و 12 ساعت -31%
3 6 روز و 12 ساعت -35%
4 8 روز -33%
5 10 روز -29%
6 بدون تغییر 0%
ایر سوییپر  1 12 ساعت -50%
2 2 روز -33%
3 3 روز و 12 ساعت -30%
4 4 روز و 12 ساعت -36%
5 5 روز و 12 ساعت -31%
6 6 روز -33%
7 6 روز و 12 ساعت -35%
دارک فکتوری 1 2 روز 12 ساعت -38%
2 4 روز -33%
3 5 روز و 12 ساعت -31%
4 6 روز و 12 ساعت -35%
ایگل  1 7 روز -30%
2 10 روز -29%
بمب تاور  1 2 روز و 12 ساعت -38%
2 4 روز -33%
3 6 روز -25%
4 7 روز -30%
5 9 روز -36%
6 10 روز -29%
کاهش زمان اپگرید هیرو ها(کینگ و کویین)

سطح زمان جدید (ساعت) کاهش
1 12 0%
2 12 -50%
3 24 -33%
4 24 -50%
5 24 -60%
6 36 -50%
7 36 -57%
8 36 -63%
9 48 -56%
10 48 -60%
11 48 -64%
12 60 -58%
13 60 -62%
14 60 -64%
15 72 -57%
16 72 -57%
17 72 -57%
18 84 -50%
19 84 -50%
20 84 -50%
21 96 -43%
22 96 -43%
23 96 -43%
24 108 -36%
25 108 -36%
26 108 -36%
27 120 -29%
28 120 -29%
29 120 -29%
30 132 -21%
31 132 -21%
32 132 -21%
33 144 -14%
34 144 -14%
35 144 -14%
36 156 -7%
37 156 -7%
38 156 -7%
39 168 0%
40 168 0%
41 168 0%
42 168 0%
43 168 0%
44 168 0%
45 168 0%
46 168 0%
47 168 0%
48 168 0%
49 168 0%
50 168 0%
51 168 0%
52 168 0%
53 168 0%
54 168 0%
55 168 0%
56 168 0%
57 168 0%
58 168 0%
59 168 0%
60 168 0%

 

بالانس زمان بیداری  برای واردن

سطح زمان جدید (ساعت) کاهش
1 28 -7%
2 28 -10%
3 28 -13%
4 28 -15%
5 31 -9%
6 31 -11%
7 31 -14%
8 31 -16%
9 31 -18%
10 34 -13%
11 34 -15%
12 34 -17%
13 34 -19%
14 34 -21%
15 37 -16%
16 37 -18%
17 37 -20%
18 37 -21%
19 37 -23%
20 40 -18%
21 40 -20%
22 40 -22%
23 40 -23%
24 40 -25%
25 43 -20%
26 43 -22%
27 43 -23%
28 43 -25%
29 43 -26%
30 46 -22%

کاهش زمان ارتقا اسپل ها

 

نام لول زمان اپگرید به لول بعدی(ساعت) کاهش
Lightning  1 24 0%
2 48 0%
3 72 0%
4 96 0%
5 156 35%
6 336 0%
7
فریز 1 72 40%
2 108 36%
3 156 35%
4 192 33%
5 216 36%
6 276 18%
7
سم 1 60 38%
2 96 33%
3 156 35%
4 228 21%
5
زلزله 1 96 33%
2 120 38%
3 228 21%
4
سرعت 1 120 38%
2 156 35%
3 216 36%
4
کلون 1 96 33%
2 120 38%
3 156 35%
4 276 18%
5
اسکلتون 1 120 38%
2 156 35%
3 192 33%
4 216 36%
5

کاهش زمان ارتقا نیرو ها
نیرو سطح زمان اپگرید جدید(ساعت) کاهش
بربر 1 6 0%
2 24 0%
3 48 33%
4 84 30%
5 108 36%
6 180 17%
7 240 0%
8
ارچر 1 12 0%
2 24 50%
3 48 33%
4 84 30%
5 108 36%
6 180 17%
7 240 0%
8
گوبلین 1 12 0%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 156 19%
6 240 0%
7
جاینت 1 12 50%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 156 35%
6 192 33%
7 276 18%
8 336 0%
9
دیوار شکن 1 12 50%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 156 35%
6 192 33%
7 336 0%
8
بالون 1 12 50%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 156 35%
6 276 18%
7 336 0%
8
ویزارد 1 12 50%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 144 33%
6 192 33%
7 276 18%
8 336 0%
9
هیلر 1 48 33%
2 84 30%
3 144 14%
4 336 0%
5
دراگون 1 108 36%
2 144 33%
3 156 35%
4 192 33%
5 276 18%
6 336 0%
7
پکا 1 108 36%
2 132 31%
3 144 33%
4 180 32%
5 204 35%
6 276 18%
7 336 0%
8
مینیون 1 84 30%
2 96 33%
3 108 36%
4 156 35%
5 192 33%
6 276 18%
7 336 0%
8
هوگ رایدر 1 84 30%
2 96 33%
3 132 31%
4 156 35%
5 192 33%
6 276 18%
7 336 0%
8
والکری 1 132 31%
2 156 35%
3 192 33%
4 228 32%
5 276 18%
6 336 0%
7
گولم 1 96 33%
2 132 31%
3 156 35%
4 192 33%
5 228 32%
6 276 18%
7 336 0%
8
ویچ 1 156 35%
2 276 18%
3 336 0%
4
لاوا هوند 1 156 35%
2 192 33%
3 276 18%
4 336 0%
5
بولر 1 204 15%
2 336 0%
3 336 0%
4 0%
بیبی دراگون 1 132 31%
2 156 35%
3 192 33%
4 276 18%
5 336 0%
ماینر 6
1 132 31%
2 156 35%
3 192 33%
4 276 18%
5 336 0%
6

 

..:: بروزرسانی پنجم 20 اسفند ::..

پنج معجون مختلف که بعد از آپدیت در فایل های بازی موجود هستاطلاعاتی خاصی منتشر نشده اما احتمال میره همانند درخت شانس و وسیله آتش بازی که در سال نو چینی به صورت فصلی به بازی اضافه شد ، این معجون ها هم به صورت فصلی اضافه بشوند .

Heroic PotionHeroic Potion
معجون قهرمانانه:این معجون میتونه قدرت های متفاوتی داشته باشه. از یک سمت زمان برگشت سلامتی هیرو شما رو خیلی طولانی میکنه بطوریکه میتونید 2 بار بطور کامل نیرو ها رو آماده کنید. پس ما میتونیم به جای یکی در دو حمله از هیرو استفاده کنیم.
از طرفی دیگر میتونید از هیرو در حال ارتقاء برای مدت محدودی استفاده کنید، مثلا موقع وار خیلی خوب میشه- فکر کنم این قابلیت این معجون رو به با ارزش ترین معجون در بین بیشتر بازیکن ها میکنه

Insta Finish PotionInsta Finish Potion
معجون پایان فوری (Insta Finish) : برای من این معجون ارزش خاصی نداره، چرا که قبلا کتابی داشتیم که ارتقاء رو درجا تموم میکرد و همینطوری معجون بیلدر که ارتقاء رو بوست میکرد

Magic PotionMagic Potion

معجون جادویی: این معجون بسیار مخوف و رازآلود.
طوریکه نمیتونم تصور کنم که اسپلی یا چیزی قبلا کارهای اون رو انجام داده باشه

Reset Clock PotionReset Clock Potion

معجون ریست کردن ساعت: همونطور که آیکون نشون میده احتمالا این معجون زمان انتظار برای بوست ساعت رو صفر میکنه، پس ما میتونیم از برج ساعت بیشتر استفاده کنیم


نا معلوم :از این معجون اطلاعات در دسترس نیست


..::بروزرسانی اول 9 شهریور::..خط
لو رفتن سه اسپل جدید توسط اسپانسر
slow spell coc
همه اسپانسر رو از لو دادن اولین تصاویر کشتی که ماه ها قبل از تایید رسمی توسط اون مطرح شده بود، به یاد داریم.اینبار هم اسپل های جدیدی رو برای کلش آو کلنز افشا کرد. در توضیح این تصویر میشه خیلی صحبت کردنکته بارز این تصویر جدای از مطرح شدن دو اسپل برای بیلدربیس، منبع ساخت اسپل سم هست که دارک ذکر شده اما میدونیم در حال حاضر در بیلدربیس خبری از دارک نیست.همچین عملکرد اسپل سم هنوز بطور کامل مشخص نیست چرا که گمانه زنی هایی درمورد تاثیر این اسپل بر روی برخی سازه های دفاعی انجام شده که عملکرد این اسپل رو به آنچه که در کلش رویال قبلا دیدیم شبیه میکنه.اسپل ریج در بیلدربیس با توجه به سابقش در دهکده اصلی بعنوان یه اسپل الکسیری شناخته میشه. اما درمورد ظرفیت های این دو اسپل اطلاعات دقیق نداریم.اسپل دیگه برای دهکده اصلی پیش بینی شده که عملکرد کندکنندگی رو داره. یعنی میزان آسیب بر ثانیه یک سازه دفاعی(و یا نیروی کلن؟) رو کاهش میده. بعبارتی از نظر آسیب شما با اون سازه دفاعی با سطح پایینتر از واقعیش روبرو هستید که بسته به موقعیت در اتک میتونه به شما کمک شایانی بکنه.میدونیم آپدیت بزرگی درماه اکتبر برای کلش آو کلنز در پیش داریم. اسپنسر هم بارها ثابت کرده اطلاعات نسبتا دقیقی رو میتونه پیش از تایید نهایی، منتشر کنه.بجز این سه اسپل بقیه موارد داخل تصویر یا قبلا در بازی بصورت موقت وجود داشتن و یا هنوز بعنوان گزینه جدی مطرح نشدن.
ویدیو شبیه سازی اسپل جدید
Slow Spellاین اسپل فقط از طریق منبع معتبری (اسپانسر) لو داده شده و حتی زمان ورود آن به بازی هم معلوم نیست .
این مطلب در بالای صفحه بروز رسانی میشود
ورود به کانال تلگرام عضویت در پیج اینستاگرام

درباره ی سرشار کیانی

از سال 92 در زمينه كلش به صورت حرفه اي فعاليت دارم و به صورت جدي و حرفه اي از سال 94 است كه در زمينه اخبار و آموزش كلش اف كلنز فعالیتم را در فضاي مجازي شروع كردم قبل از آن هم به نویسندگي و ساخت موزيك و ويديو كليپ فعاليت داشتم.

136 دیدگاه

 1. سلام لطف کنید و خواهش می کنم در اپدیت بعدی کلش امکان ارسال منابع به دوستان را بزارید لطفا خیلی خیلی ممنون

 2. لطفا و خواهشا و خواهش می کنم که در اپدیت بعدی کلش امکان ارسال منابع به دوستان را بزارید لطفا

 3. سلام داداش خوبی سرشارجان؟،،داداش یه سوال ازموقعی که آپدیت تان هال12اومده تاالان همش درگیر منابع هستم!،منظورم مثل قبل ازآپدیت نیست که مپ مرده نشونم بده یامپی که لوتش خوب باشه؟!؟،حالا گفتم اگه میشه لطف کنید،راهنماییم کنید که باید چیکارکنم آیا راهکاری هست یانه؟کاپم توکریستال3هست تانهالم هم11،اما مکس نیست…منتظرجوابتون هستم

 4. سوالی ندارم؛فقط یه چیز؛ به یه رل نیازدارم اگه کسی هس به ایدی مراجعه کنه تاز تنهایی درامSmile
  یه کلشم مفتی بهش میدم😂😐

 5. سلام اقای کیانی یه نفر وارد بازیم شده رمز جیمیل رو عوض کردم اما از بازیم اکانتم خارج نمیشه چطور میتونم بیرونش کنم؟

 6. سلام ممنونم بابت تلاش های سوپر سل
  ببخشید چرا بعد از ابدیت نهم نمیتونم وارد اکانت دومم بشم؟؟؟؟؟
  یغنی بعد از این اخرین ابدیت دیگه نمیشه با یه همراه دو اکانت داشت؟؟؟؟؟؟

 7. سلام خدمت سرشار عزیز
  مشکل من اینکه بازیم از رو جیمیل من حذف شده .اول نفهمیدم.بعدش فهمیدم..بازیو حذف کردم بعد نصب کردم ..بازی که تازه شروع شده بود رو جیمیلم سیو شده….مشکل از چیه؟؟؟؟

 8. سلام چرا وقتی تایم بوست هیروها استب میشه دیگه نمیشه از حالت استپ بیرون آورد؟ دیروز تو بوست بودم سیستم واسه به روز رسانی از بازی بیرونم کرد وقتی برگشتم بقیه بوست نیروها اوکی شد ولی هیروها نه.

 9. چرا نمیشـه بعـد آپـدیت وارد بازی شد

 10. ای بـابـا حـالا ڪی ایـن آپـدیـت مـیشع عـه

 11. سلام اکانت مهندسی تغییر ندیم بعد آپدیت بن میشن؟

 12. سلام اکانت مهندسی رو تغییر ندیم بعد اپدیت بن میشن؟

 13. سلام اگه میشه کمکم کنید من اکانتم بن شده به پشتیبانی هم پیام دادم جواب نمیدن پیام را حذف میکنن اکانت من کی ازاد میشه لطفا جواب بدید

 14. سلام
  میخواستم بدونم من ک تا حالا اسم عوض نکردمه برا عوض کردنش باید جم بدم یا نه هنوز فرصت یکبار استفاده رایگان رو دارم بعد از
  اپ جدید؟؟؟؟؟

 15. آپدیت تان هال 12 چه زمانی خواهد بود؟؟؟

 16. سلام اقای کیانی ببخشید من دو ساله میخام اسممو عوض کنم در بازی و دنبال اون کاراکتر هایی هستم که اول و اخر اسم میزارین ینی همونایی که شکل های عجیبی دارن شبیه موج و..هستش میگردم لطفا اسم نرم افزارشو بهم بگین خسته شدم از بس دنبال گشتم

 17. لول جدید آرچر پکا و مینیون رو هم اضافه کنید

 18. سلام میگم حالا که دیگه نمیشه اکانت مهندسی درست کرد بنظرتون اکانتای مهندسی قدیمو چکار میکنن فک نکنم به حال خودشون بگذارن

 19. سلام
  میخواستم زمان آپدیت را سوال کنم برای تغییر نام دهکده
  ممنون

 20. سلام
  برای من یه مشکلی پیش اومده ،کیف دستی من را که موبایلم هم داخلش بوده دزدیدن .وقتی خواستم بازی را روی وسیله دیگه بیارم بالا پسورد خواست که من نداشتم چون این اکانت را چند سال پیش یه نفر از آشناها به من داده بود که حالا نه پسورد یادشه نه ایمیل و پسورد گیم سنتر با سوپرسل هم مکاتبه کردیم و همه چیز را تعریف کردم تمام سوالات را پرسید ولی قبول نکرد .
  به نظر شما راهی هست برای برگرداندن اکانتم لطفا راهنماییم بکنین
  خیلی ممنون

 21. سلام این رو هم اضافه کنید یه عکس گذاشتید ویچ سه هست ولی آیکونش مکس نیست یا بی بی دراگ !!!ویچ ۴ و بی بی دراگ ۶ در راه است

 22. سلام . چرا وقتی تاون هال دوازده رو نشون دادین ۹.۵ میلیون میخواد وسایل جدیدشو تار انداختین و تو قسمت جدید که معرفی شده بغل نیروهای دریافتی از کلن کستل یه قسمت کوچک هم اومد اون برای چیه کنجایششم یه دونست

 23. سلام یک نفر ازطریق Super ID کلشمو در دست داره منو فریب داد که من بتو از طریق سوپر آدی اکانت کلشمو میدم یه ایمیل داد من داخل سوپر آی دی زدم دیگه کلشم در دستم نیست تو سوپر آدی ایمیل و میزنم میگه کد را وارد کنید ایمیل میاد ولی کد نه لطفا لطفا راهنمایی کنید نامم Hassanرهبر لول ۱۵۲ خانه ۱۱ من باید چکار کنم😭

 24. سلام
  یه سوال برام پیش اومده سرشار عزیز
  چه مشکلی برای تاپ لول ایران پیش اومده وقتی تگش‌ رو سرچ میکنم میزنه پیدا نشد. Adrian معروف لول ۴۰۰ ایران
  Tag player #2J9UC89U
  این تگ پلیرش هست آیا شما میدونی‌ چه اتفاقی برای اکانتش افتاده؟

 25. خواهشن یکی جواب بده من چرا نمیتونم به بازی کلش وارد شم

 26. سلام خدمت دوست عزیز سرشار کیانی میگم داداش اَدمین حرفه ای و مطمئن و فعال برای کانال تلگرامت نمی خوای ؟ ؟ بخدا قسم قصد بدی ندارم فقط میخوام بیام تو تیم با هم باشیم.

  • سلام دوست عزیز
   خوشحال میشیم که شمارو در جمع خودمون ببینیم از طریق بیو کانال به ادمین اطلاع بدید

 27. سلام مرسی که لطف کردید گفتید

 28. آقای سرشار من به تو اعتماد زیادی دارم لطفا کنید زود بگید آیا کلش اف کلنز شیطانی هست؟

 29. سلام در مورد علقه دیوار که چند تاعلقه و چند دیوار اپدیت میشه توضیع بدی ممنون

 30. سلام میشه در مورد علقع دیوار بگی چند دیوار رو اپدیت میکنه و چطور هست

 31. سلام
  دوستانی که بن شدن یا کسی آشنا دارن بن شده لطفاهمگی برید به سوپرسل پیام بدید من پیام دادم گفتن اکه پیامها واعتراضات زیاد بشه اکانتارو در آپدیت جدید باشرایطی بازمیکنیم
  ممنون

 32. سلام
  چرا تغیر اسم نیومده..؟

 33. سلام سرشار من درخواست تغییر فونت اسم قبیله و قابلیت ذخیره فیلم اتک از پشتیبانی درخواست کردم من هر بار نظرات و پیشنهادتم میفرستم خوبه باتشکر

 34. سلام زمان آپدیت کی هست؟؟ و تغییر اسم با جم که گفتین چرا تو پیش نمایش ها گفته نشد؟؟؟

 35. سلام خسته نباشید آقا برای ساختن سوپرسل آیدی یه جیمیل میخواد برای فرستادن پسوورد میخواستم بدونم آیا میشه جیمیلی که برا ساخته سوپرسل آیدی دادیم عوض کرد یا نه؟اگه واقعا کسی می دونه کمک کنه تشکر

 36. سلام چندتا پیش نمایش دیگه مونده و آیا آپدیت امروزه یا نه؟؟؟

 37. سلام من این طور که متوجه شدم تاجر فقط با جم اجناس رو میفروشه درسته؟چرا؟این طور خیلی بده هست که باید با طلا و اکسیر و دارک هم بشه خرید کرد

 38. سلام سر شار عزیز حتی درخواست دوستی کلش رد می کنید خخخ با تشکر از اطلاع رسانی کانال

 39. ناصر شاه محمدی

  سلام اقای کیهانی ایا در اپدیت جدیدی که گفته میتونم باجیم اسم اکونت مونو چنچ کنیم میتونیم اسم گروه کلن خودمونم چنچ کنیم الان کلن من اسمش هسM.Kلولشم 12میتونم چنچ نمش کنم اگه توی کانال بزارین درین رابطه ممنون میشم چون اینجا پیامارو گم میکنم مرسی

 40. سلام اقای کیانی
  لطفا اطلاعات بیشتری در مورد تغیر اسم بزارید.

 41. مطلب رو آپدیت کنید

 42. سلام تاون ۹ هستم با کاپ تیتان یک
  فول آپ مکس بجز کویین ۲۱ و کینگ ۱۳
  میشه بیام کلنتون ؟

 43. داخل سرچ کردن نام قبیله این نام را ینویسید:team c. و کلن لول9را باز کنید/وار لوگ ان208برد بوده و اخرین وار زده شده 3سال پیش است
  هیچ کدام یک از اعضای قبیله ستاره وار ندارند
  همه کمپ های پلیر ها {فقط پامکین بربر-جاینت اسکلتون-ایس ویزارد }است و نیرو های اهدا شده ی همه آنها دقیقا عدد1999است و دریافت شده999است

 44. سلام دوست عزیز من ی باگ بسیار بسیار جالب در بازی یافت کردم

 45. سلام
  اقای کیانی اطلاع دقیقی از جم مورد نیاز برای تغیر اسم ندارید…؟

 46. سلام تا کی مهلت داریم سوپرسل ایدی بسازیم چون تو کانال سوپر سل نوشته بود ما دیگر قادر به ارائه خدمات به اکانت بدون سوپرسل ایدی نخواهم بود میخواست ببینم تا کی مهلت داریم با تشکر

 47. سرشار جان یه سوال داشتم اونم اینه که نیروی جدیدی که میخواد بیاد از کلش رویال باز میاد تو کلش اف کلنز یا کاملا متفاوته و اولین بار تو کلش میبینیمش بعد سوالم دومم ابنه که نیروی جدید برای تانهال11میاد یا تانهال12 یعنی منظورم اینه که تو کدوم تانهال احتمال داره قفلش باز شه و قابل استفاده شدن هست؟؟؟ ممنون میشم از پاسختون

 48. نیروی جدیدی تو راه هست ؟چه نیرویی

 49. اکانتم بطوردائم بدون هیج دلیلی بن شد اصلا نمیدونستم بن چیه الکی کار۴ساله هدررفت خدایی تان۸ لول ۱۴۰ واقعا مزخرفه

 50. سلام
  درمورد بن شدگان دراین آپدیت خبری نیست؟

 51. سلام ،
  میشه بگید اپدیت بعدی کلش اف کلنز کی هستش

 52. سلام تو کلش رویال به گوگل پلی وصل نمیشه چیکار باید کرد

 53. سلام سرشار جان خوبی داداش گلم یادمه چنلتون تازه راه افتاده بود از زمانی که 1300نفر بودید عضو شدم یادش بخیر 2 سال خورده ای پیش بود فک کنم یادم نی دقیق…
  خواستم بگم بعضی از این چنلا مقدار جم برای تغییر اسم رو زدن 10000هزارتا واقعی یا الکی آخه 10000تا جم خیلی زیاده؟؟؟

  • سلام
   خیلی خوشحالیم بیش از دو سال هم راه ما هستید .
   در مورد سوالتون هم بگم که خیر اطلاعات اونا و تعداد جم اصلا رسمی و تایید شده نیست و عکس اینستاگرامی است

 54. سلام با توجه به اخبار جدید که تو آپدیت پیش رو داریم اجازه آپگرید ۲۵تا دیوار لول ۱۲ رو خواهیم داشت بنابراین تا الان میشه ۱۲۵تا دیوار رو به لول ۱۲ ارتقا داد اگر ۲۵تا به این ۱۲۵ تا اضافه بشه میشه جمعا ۱۵۰تا عدد دیوار لول ۱۲ که در تان هال ۱۱ به عقیده من بیشتر از ۱۵۰ عدد دیوار نمیشه به لول ۱۲ ارتقا داد مابقی ۱۵۰تا به تان هال ۱۲ انتقال داده میشه که جمعا میشه‌ ۳۰۰عدد دیوار ۱۲ البته این نظر منه و درستی و نادرستی اش رو تایید نمیکنم و فقط در حد یه حدس می باشد میخوام از آقای سرشار کیانی بپرسم آیا شما با نظر بنده موافقید یا مخالف و نظر خودتون رو راجبش‌ بدین خوشحال میشم؟؟؟؟؟
  عناوینی که دوست دارم به بازی اضافه بشه
  پرچم ایران
  بوست کلن کستل
  ۱۰تا لول برای آپگرید هیروی گرند واردن از لول ۲۰ به ۳۰
  بالانس و اصلاح سازی اسپل زلزله و جامپ در برابر دیوارها که با چهارتا زلزله راحت میشه دیوار ۱۲ رو ترکوند و جامپ هم تاثیرش کمتر بشه رو دیوارها و دیوارشکن هم یکم باید اصلاح شه
  فضای بولر‌ از ۶ به ۵ کاهش پیدا کنه
  هیروی جدید برای تان هال ۱۲
  لول جدید برای بعضی نیروها که خیلی وقته لول جدید ندارن و برخی از انواع اسپل ها که خیلی وقته آپدیت نشدن
  و کلن کستل فضاش از ۳۵ تا به ۴۰ افزایش پیدا کنه
  و داد و ستد منابع و جم بین هم پلیر ها

 55. کلن گیمز چه تغییری میکنهNeutral

 56. سلام اگه اکانتی هک بشه و سوپر سل اون اکانت برگردونه آیا برای بار دوم هم دهکده رو پس میده؟

 57. عکسی از این هیرو های جدید نیومده بیرون؟

 58. سلام اقا سرشار این کاپ کلنتون رو نمیشه یکم پایین بیارین من همشهری شما هستم و اکانت فول میخوام باهاتون همکاری کنم
  وار هم اوکی هستم

 59. سلام وقت بخیر. از سایت خوبتون خیلی راضی هستم، امیدوارم موفق باشید.
  یک سوال: آپدیت دسامبر 2017 کی منتشر میشه؟
  من بیصبرانه منتظر اپدیت هستم. اگه میشه در کانال تلگرام اطلاع رسانی کنید که حدودا تا چند روز دیگه منتشر میشه.
  باتشکر [موفق باشید]

 60. سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستانی که در مجموعه گرم سایتتون دارن فعالیت میکنن.من دوسالی میشه در کانال کلشیتون عضو هستم.لازم دونستم از کلیه زحماتی که در این مدت در کانال و سایتتون کشیدین تقدیر و تشکر کنم.امید وارم اپدیت پیشرو را هم مثل اپدیتهای قبلی به خوبی پوشش بدین . چشم حسودا کور?
  ارزوی موفقیت روزافسون در تمام مراحل زندگیتون

 61. عع فک میکردم شما دختریThinkingتا الان Big Frown Question Dazed

 62. اگه خبر جدیدی از کلش دارین لطفا بزارید ممنون از سایته خوبتون

 63. سلام دقیق نمیدونین کی اپدیدتش میاد من منطزرم زود تر این اپدیتش بیاد

 64. اپدیت جدید کی میاد

 65. سلام بعضی ها فکر میکنن این بازی فیلم سینماییه میگن چرا ته نداره چرا داستان نداره این بازی استرازیکه نه ته داره نه داستان

 66. سرشارجان میخوام جی میل متصل به بازی مو عوض کنم میشه اموزش شیوه عوض کردن جی میل متصل به بازی روبزارید ممنون

 67. فرزند کمتر زندگی مطمئنتر

 68. سلام امروز یه پست تو کانال گذاشتید واسه پرسش و پاسخ من یه سوال پرسیدم می‌خوام جوابشو ببینم لینکشو گم کردم اون لینکو بدید

 69. با سلام خدمت آقای کیانی عزیز. ممنون بابت مطالب مفیدتون.
  یک سوال داشتم. به من گفته بودن بعد از اینکه آپدیت بیاد مشکل ورود غیرمجاز فروشنده اکانت حل میشه چون به جیمیل وصل نیست و بعد از آپدیت دیگه نمیتونه بیاد.
  متاسفانه بعد از این آپدیت این مشکل هنوز پابرجاست. آیا بعد از آپدیت بزرگ مشکل حل میشه به نظرتون ؟
  ممنونم از لطف شما…

  • سلام خواهش میکنم از لطفتون.
   درمورد سوالتون باید بگم که خودتون میگید کفته بودن . باید مشخص بشه چه کسی گفته .اصلا منبع حرفش کجا بوده.
   و جواب کلی : هیچ وقت به خاطر آپدیت کسی از اکانت دیسکانکت نمیشه.

 70. سلام
  خسته نباشید
  من بازی را اپدیت کردم اکانت هم باز میشه اما میخوام برم اکانت دیگر نمیتونم چیکار باید بکنم
  میتونید راهنمایی کنید

   • سلام
    من وارد کلش میشم بازی هم میتونم بکنم البته با یک اکانت کلش
    اما میخوام برم اکانت دیگه نمیتونم سینگ کردن ایمیل گزینه قرمز هست وباز نمیشه که بخوام ایمیلی که سینگ کردم را فعال کنم یا بخوام برم اکانت دیگه ام
    از بازار هم دانلود کردم اما درست نشد
    با فیلتر شکن هم امتحان کردم اما درست نشد

 71. اپدیت دقیقا کی میاد

 72. دادا.اپدیت دقیقا کی میاد!!؟

 73. سلام یع چنل داره هی از پست های شما اسکی میره ?

 74. سلام نسخه جدید کلش کی میاد

 75. اسنیک پیک یعنی چی ؟

  منظور همون نگاه کلیه ؟

 76. سلام و عرض ادب بالن اسکلت انداز که به تازگی اومده بدرد بخور هست چجوری میشه ازش استفاده کرد؟

 77. سلام اقای سرشار کیانی
  اگه میشه مپ بیلدر هال7بزارین ممنون

 78. آقا مطمئناً مهر آپدیت واس کلش میاد؟ ممنون

 79. آقا یه پست گاردم اضافه شده …

 80. سلام…من بسته پیشنهادی برام فعال نشده نسخه ی بازارشو هم دانلود کردم اما مشکلی حل نشد… ممنون میشم از کمکتون

 81. میشه ایدی تلگرام خودتونو بدید تا در ارتباط باشیم

 82. اقای سرشار کیانی سوالم این بود که چگونه میتوان به کلن kings of persiaاومد من تاون یازده هستم اما شما درخواست منو رد کردید

 83. اقای سرشار کیانی چگونه میتوان عضو کانال شد

  • سلام یه سوال در مورد تان 12 داشتم. با وجود مگا تسلا روی تان هال آیا تان هم یک نیروی دفاعی محسوب میشه یعنی دفاعی زنها به محض رسیدن به تان حمله میکنن یا نه؟ میشه در این مورد هم تحقیق کنید و در کانال مطلب بنویسید

   • سلام
    زمانی که به تاون هال اسیبی نرسیده باشه و مورد حمله قرار نگیریه گیگا تسلا فعال نمیشه
    ولی اگر فعال شده باشه و نیرویی مانند جاینت بفرستین
    جاینت ها به طرف تاون هال میرن

    • سلام توروخدا جواب بدین من بایه گوشیدیگه که اندروید5 به راحتی واردکلش شدم ولی باگوشی دوم که اندرویدش4/3 نمیتونم وارد شم گوشی دوم آپیدیت قبلی رو میاورد ولی این آپدیتونمیاره توروخداکمک کنید میگه اتصال اینترنت رو بررسی کنید خب بررسی میکنم نمیشه ممنون میشم سدیع جواب بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Click to Insert Smiley

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ادامه مطالب با >>
عضویت در تلگرام