» خانه » دسته‌بندی نشده » Sneaky Archer

Sneaky Archer

Sneaky Archer

آرچر مکار – Sneaky Archer : 

این نیروی جدید قابلیت حمله به هدف های هوایی و یا زمینی را دارد که مثل بربر تنها به یک هدف خسارت وارد می کند. همچنین هدف مورد نظر برای او تفاوتی ندارد.

شنل پوش و در استتار تاریکی شب، آرچرها قبل از اینکه اهداف حتی انها رو ببینن دخل اونها رو بیارن. نقطه ضعفشون؟ اعتماد به نفس بیش از حدشون


 

Lvl DPS DPH Hitpoints Elixir Raw Weight
1 36 36 100 None None 0 75
2 36 36 100 5,000 3 m 13 +75
3 40 40 110 8,000 10 m 24 +75
4 40 40 110 12,000 30 m 42 +75
5 44 44 121 60,000 4 h 120 +75
6 44 44 121 120,000 6 h 146 +75
7 48 48 133 320,000 1 d 293 +75
8 48 48 133 350,000 1 d 293 +75
9 53 53 146 800,000 2 d 415 +75
10 53 53 146 1,000,000 2 d 415 +75
11 58 58 161 1,100,000 3 d 509 +75
12 58 58 161 1,300,000 3 d 509 +75
13 64 64 177 2,100,000 4 d 587 +75
14 64 64 177 2,300,000 4 d 587 +75
15 70 70 195 3,100,000 5 d 657 +75
16 70 70 195 3,300,000 5 d 657 +75
stripCN($t('TID_TRAINING_TIME')) Range Damage type
1 m 3.5 Tiles 1 1 s Single Target Ground & Air

ورود به کانال تلگرام عضویت در پیج اینستاگرام