» خانه » دسته‌بندی نشده » Night Witch

Night Witch

 

 

Night Witch

با هیچ ترسی دسته ای از موجودات پرنده رو احضار میکنه و برخلاف خواهرش، چمنها رو دست نخورده باقی میذاره(ویچ با احضار اسکلت زمین رو میشکافه)

 

Lvl DPS DPH Hitpoints Elixir Raw Weight
1 90 63 250 None None 0 100
2 90 63 250 600,000 12 h 207 +100
3 99 69.3 275 700,000 1 d 293 +100
4 99 69.3 275 800,000 1 d 293 +100
5 109 76.3 303 900,000 1 d 293 +100
6 109 76.3 303 1,000,000 2 d 415 +100
7 120 84 333 1,100,000 2 d 415 +100
8 120 84 333 1,200,000 2 d 415 +100
9 132 92.4 366 1,300,000 3 d 509 +100
10 132 92.4 366 1,400,000 3 d 509 +100
11 145 101.5 403 1,600,000 4 d 587 +100
12 145 101.5 403 1,800,000 4 d 587 +100
13 160 112 443 2,500,000 5 d 657 +100
14 160 112 443 2,700,000 5 d 657 +100
15 176 123.2 487 3,500,000 6 d 720 +100
16 176 123.2 487 3,700,000 6 d 720 +100
stripCN($t('TID_TRAINING_TIME')) Range Damage type
1 m 4 Tiles 12 0.7 s Area Splash Ground & Air

ورود به کانال تلگرام عضویت در پیج اینستاگرام