» خانه » اخبار » سال نو چینی 2024 چگونه خواهد بود؟

سال نو چینی 2024 چگونه خواهد بود؟

بعد از خرید سهام سوپرسل توسط شرکت تنسنت، هرساله سال نو چینی رویداد هایی را همراه خود به بازی می آورد. 21 بهمن ماه هرسال ، سال نو چینی میباشد و سوپرسل حداقل 10 روز قبل رویداد های مهیج خود را در بازی آغاز میکند، اما امسال هالووین و کریسمس فرق داشت پس سال نو چینی نیز باید تفاوتی با سال های قبلی داشته باشد.

همانطور که امسال شاهد بودید، رویداد ها به گونه ای بودند که باید اکسیر جمع میکردید و با توجه به مقدار اکسیر مخصوصی که جمع آوری کردید جوایزی را دریافت میکردید.

تصویر بالا دکوری و یا بهتر بخواهیم بگوییم، قسمت رویداد های سال نو چینی میباشد و با ورود به آن میتوانید جوایز خود را مشاهده کنید.

در هالووین کارگر ترسناک را داشتیم، در کریسمس گابلین و در سال نو چینی کاراکتر بالا به بازی خواهد آمد و در این مسیر راهنمای ما خواهد بود.

همچنین در قسمت رویداد ها شما باز هم میتوانید با خرید Event Pass و یا بلیط رویداد ها ، از جوایز ویژه ای بهره مند شوید.

توانایی جدید کویین

در سال نو چینی شاهد توانایی جدید آرچر کویین خواهیم بود که باتوجه به لول این توانایی مقدار زمان فریز شدن ساختمان متغیر میباشد و حداکثر زمان فریز شدن 3 ثانیه میباشد.

 

نیروهای موقتی

در سال نو چینی دو نیرو موقتی جدید به بازی خواهند آمد که یکی از آنها از کلش رویال میباشد.

شما با کامل کردن رویداد ها و جمع آوری امتیازات این نیروهارا آزاد میکنید.

اسکین جدید هیرو

در سرور خصوصی چینی نیز شاهد چند اسکین جدید برای هیرو ها هستیم که این اسکین ها به سرور اصلی نخواهند آمد.