» خانه » آموزش » استراتژی Head Hunter در مقابل تاون هال 13 مکس

استراتژی Head Hunter در مقابل تاون هال 13 مکس

 

شکارچی سر، نیرویی که نسبت به دیگر نیروها به تازگی به بازی آمده است و کاربرد خاصتری نسبت به دیگر نیروها دارد!
امروز با شما هستیم با مطلبی درباره نیروی Head Hunter که با استراتژی که امروز شما خواهید آموخت میتوانید تاون هال 13 مکس را 3 ستاره و یا 2 ستاره بگیرید.

 

 

نیروهای پیشنهادی ما به شما، نیروهایی است که در تصویر مشاهده میکنید.
البته انتخاب ماشین محاصره دریافتی از کلن ، به عهده خودتان است.

 

اول از همه سعی کنید گوشه ای از زمین را پاکسازی کنید، به عنوان مثال مانند تصویر بالا جاینتی را رها کنید و در پشت سر آن ویزارد هایتان را بریزید.
توجه: حواستان باشد با کمترین نیرو بیشترین آسیب را بزنید.

 

 

سپس برخی نیروهایتان را به گونه ای بریزید که به سمت تاون هال بروند و به آن آسیب زنند. (فعلا از هد هانتر استفاده نکنید)
میتواند از نیروهای کلن کستل هم در این امر استفاده کنید.

 

 

گولم و کینگ خود را در فاصله کم رها کنید.
این را فراموش نکنید که باید به گونه ای بریزید که گولم ها به داخل دیوار ها نفوذ کرده و کینگ به تخریب ساختمان های اطراف بپردازد.

 

 

حال باید هد هانتر خود را توسط هیروهای خود وارد زمین کنید.
تمامی هد هانتر هایتان را با دو هیرو وارد زمین کنید. (حتما گرند واردن یکی از این دو هیرو باشد)
همچنین از اسپل هیل برای تمام نشدن جان هد هانتر هایتان استفاده کنید.

 

 

همچنین اسپل فریز خود را برای زمانی نگه دارید که ساختمان های دفاعی حمله را برای شما سخت تر کرده است.

 

همانطور که دیدید به راحتی تاون هال 13 مکس را سه ستاره کردیم!