» خانه » آپدیت » پیشنمایش پنجم آپدیت پاییزی 2022 کلش آف کلنز: نیرو جدید، الکترو تیتان

پیشنمایش پنجم آپدیت پاییزی 2022 کلش آف کلنز: نیرو جدید، الکترو تیتان


انتظار ها به پایان رسید
پیشنمایش اول ، تاون هال 15 معرفی شد!

امروز ساعت 15:30 به وقت ایران سوپرسل تاون هال 15 را بصورت رسمی معرفی کرد.
این تاون هال قرار بود در اپدیت کریسمس معرفی شود اما سوپرسل تصمیم گرفت با توجه به هیجانی که بازیکنان برای ان دارند، ان را سریع تر از موعود معرفی کند.

شما برای ارتقا تاون هال 14 به تاون هال 15 نیاز به 15 روز زمان و 18 میلیون گلد دارید.


گیگا اینفرنو

 

 • این تاون هال هم، همانند تاون هال های لول قبلی خود دارای یک سیستم دفاعی خواهد بود که 5 لول دارد و هزینه و زمان م
 • ورد نیاز برای اپگرید را میتوانید در تصویر مشاهده کنید.


لول جدید هیرو ها

 

 • در آپدیت تاون هال 15 ، شاهد لول جدید بسیاری چیز ها خواهیم بود که مهم ترین آنها هیرو ها هستند که در قسمت پایین میتوانید هزینه و زمان مورد نیاز برای اپگرید انهارا مشاهده کنید.

هزینه و زمان مورد نیاز برای آپگرید کویین

هزینه و زمان مورد نیاز برای آپگرید گرند واردن

هزینه و زمان مورد نیاز برای آپگرید رویال چمپیون

هزینه و زمان مورد نیاز برای آپگرید بربریان کینگ


لول جدید ساختمان ها

 

 • مخزن اکسیر لول 16
 • زمان آپگرید: 12 روز
 • هزینه آپگرید: 6.5 گلد

 

 • مخزن گلد لول 16
 • زمان آپگرید: 12 روز
 • هزینه آپگرید: 6.5 اکسیر

 

 • مخزن دارک لول 10
 • زمان آپگرید: 15 روز
 • هزینه آپگرید: 12.5 اکسیر

 

 • کلن کستل لول 11
 • زمان آپگرید: 20 روز
 • هزینه آپگرید: 20 میلیون اکسیر

 

 • باراکس لول 16
 • زمان آپگرید: 16 روز
 • هزینه آپگرید: 15 میلیون گلد

 

 • آرمی کمپ لول 12
 • زمان آپگرید: 16 روز
 • هزینه آپگرید: 19 میلیون اکسیر

 

 • آزمایشگاه لول 7
 • زمان آپگرید: 9 روز
 • هزینه آپگرید: 9 میلیون اکسیر

 

 • ساختمان ساخت ماشین محاصره لول 7
 • زمان آپگرید: 18 روز
 • هزینه آپگرید: 19 میلیون اکسیر

 

 • خانه حیوانات لول 5
 • زمان آپگرید: 19 روز
 • هزینه آپگرید: 19.75 میلیون اکسیر

 

 • خانه حیوانات لول 6
 • زمان آپگرید: 19.25 روز
 • هزینه آپگرید: 20 میلیون اکسیر

 

 • خانه حیوانات لول 7
 • زمان آپگرید: 19.5 روز
 • هزینه آپگرید: 20.25 میلیون اکسیر

 

 • خانه حیوانات لول 8
 • زمان آپگرید: 19.75 روز
 • هزینه آپگرید: 20.5 میلیون اکسیر

 

 • اسپل فکتوری لول 7
 • زمان آپگرید: 9 روز
 • هزینه آپگرید: 9 میلیون اکسیر

 

 • کلن کستل لول 11
 • زمان آپگرید: 20 روز
 • هزینه آپگرید: 20 میلیون اکسیر


لول جدید دفاعی ها

 

 • کنون لول 21
 • زمان آپگرید: 17 روز
 • هزینه آپگرید: 18 میلیون گلد

 

 • ارچر تاور لول 21
 • زمان آپگرید: 17 روز
 • هزینه آپگرید: 18.5 میلیون گلد

 

 • ویزارد تاور لول 15
 • زمان آپگرید: 18 روز
 • هزینه آپگرید: 19.2 میلیون گلد

 

 • ایردفنس لول 14
 • زمان آپگرید: 18 روز
 • هزینه آپگرید: 19.5 گلد

 

 • مرتار لول 15
 • زمان آپگرید: 18 روز
 • هزینه آپگرید: 19 میلیون گلد

 

 • ایکس بو لول 10
 • زمان آپگرید: 19 روز
 • هزینه آپگرید: 20 میلیون گلد

 

 • اینفرنو تاور لول 9
 • زمان آپگرید: 19 روز
 • هزینه آپگرید: 21 میلیون گلد

 

 • بمب تاور لول 10
 • زمان آپگرید: 18 روز
 • هزینه آپگرید: 20 میلیون گلد

 

 • بمب لول 11
 • زمان آپگرید: 8 روز
 • هزینه آپگرید: 9 میلیون گلد

 

 • ایربمب لول 10
 • زمان آپگرید: 9 روز
 • هزینه آپگرید: 9 میلیون گلد

 

لول جدید دیوار ها

 

 • دیوار لول 16
 • زمان آپگرید:
 • هزینه آپگرید: 8 میلیون گلد یا اکسیر

لول جدید نیرو ها

 

 • بربریان لول 11
 • زمان آپگرید: 14 روز
 • هزینه آپگرید: 16 میلیون اکسیر

 

 • آرچر لول 11
 • زمان آپگرید: 14 روز
 • هزینه آپگرید: 16 میلیون اکسیر

 

 • جاینت لول 11
 • زمان آپگرید: 16 روز
 • هزینه آپگرید: 16.5 میلیون اکسیر

 

 • والبریکر لول 11
 • زمان آپگرید: 16 روز
 • هزینه آپگرید: 16.5 میلیون اکسیر

 

 • ویزارد لول 11
 • زمان آپگرید: 16 روز
 • هزینه آپگرید: 17.2 میلیون اکسیر

 

 • مینیون لول 11
 • زمان آپگرید: 16.5 روز
 • هزینه آپگرید: 310 هزار دارک

 

 • گولم لول 12
 • زمان آپگرید: 17 روز
 • هزینه آپگرید: 340 هزار دارک

 

 • ویچ لول 6
 • زمان آپگرید: 17.5 روز
 • هزینه آپگرید: 340 هزار دارک

 

 • ماینر لول 9
 • زمان آپگرید: 17 روز
 • هزینه آپگرید: 18.5 میلیون اکسیر

 

 • الکترو دراگون لول 6
 • زمان آپگرید: 18 روز
 • هزینه آپگرید: 20 میلیون اکسیر

 

لول جدید اسپل ها

 

 • اسپل رعد برق لول 10
 • زمان آپگرید: 16 روز
 • هزینه آپگرید: 16 میلیون اکسیر

 

 • اسپل شفادهنده لول 9
 • زمان آپگرید: 17 روز
 • هزینه آپگرید: 17 میلیون اکسیر

 

 • اسپل جامپ لول 5
 • زمان آپگرید: 16.5 روز
 • هزینه آپگرید: 16.5 میلیون اکسیر

 

 • اسپل سم لول 9
 • زمان آپگرید: 17.5 روز
 • هزینه آپگرید: 320 هزار دارک

 

 • اسپل خفاش لول 6
 • زمان آپگرید: 18 روز
 • هزینه آپگرید: 330 هزار دارک

تغییرات دیگر

 

 • بالانسی را برای بربریان کینگ و آرچر کویین لول 17 خواهیم داشت.
 • بالانسی را هم برای گرند واردن لول 12 خواهیم داشت.
 • سوپر نیرو ها نیز بالانسی خواهند داشت.
 • همچنین شاهد بالانس برای ساختمان های زیر خواهیم بود که هزینه و زمان اپگرید :
 • آرمی کمپ لول 8 ، 9 ، 10 ، 11
 • تاون هال لول 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14
 • مخزن اکسیر لول 12 ، 13 ، 14 ، 15
 • مخزن گلد لول 12 ، 13 ، 14 ، 15
 • باراکس لول 5 تا 16
 • آزمایشگاه لول 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12
 • کنون لول 12 تا 20
 • آرچر تاور لول 12 تا 20
 • دیوار لول 13 و 14
 • ویزارد تاور لول 8 تا 14
 • ایردفنس لول 8 تا 12
 • مرتار لول 8 تا 14
 • کلن کستل لول 6 تا 10
 • بیلدر هات لول 2 ، 3 ، 4
 • هیدن تسلا لول 8 تا 13
 • اسپل فکتوری لول 5 ، 6 ، 7
 • ایکس بو لول 4 تا 9
 • مخزن دارک لول 7 ، 8 ، 9
 • دارک باراکس لول 1 تا 9
 • اینفرنو تاور لول 1 تا 8
 • ایرسوییپر لول 6 و 7
 • توپخانه عقاب لول 1 تا 5
 • بمب تاور لول 4 تا 9
 • پرتاب کننده لول 1 ، 2 ، 3
 • خانه حیوانات لول 1 تا 4
 • بمب لول 7 تا 10
 • تله فنری لول 5
 • جاینت بمب لول 4 تا 8
 • ایربمب لول 5 تا 9
 • بمب هوایی لول 3 و 4
 • تله طوفان لول 1 ، 2 ، 3

بالانس دفاعی تاون هال ها

 • برای دفاعی تاون هال های لول 12 ، 13 و 14 بالانسی خواهیم داشت.
 • همچنین بالانسی برای زمان اپگرید نیرو ها، هیروها و اسپل ها خواهیم داشت که زمان و هزینه اپگرید انها کاهش پیدا خواهد کرد.

 

پیشنمایش دوم: دو ساختمان دفاعی جدید

 • در آپدیت بعدی شاهد دو ساختمان دفاعی جدید خواهیم بود که هردو در تاون هال 15 آغاز میشوند و این دو ساختمان به گونه ای هستند که استراتژی های متنوعی برای شکست دادن انها به وجود خواهد امد.

Spell Tower – اسپل تاور

 • برج اسپل، این برج یک برج دفاعی است؛ در بازی همیشه اسپل ها معمولا برای نیروها استفاده میشد اما با وجود این ساختمان استفاده اسپل ها فرق میکند ؛ این ساختمان دارای سه لول میباشد که در هر لول یک اسپل ازاد میشود و پس از ازاد کردن دو یا سه اسپل میتونید مود انهارا برروی سه حالت برای دفاع تنظیم کنید.

 

 • لول یک اسپل ریج: نیازمند به 14 روز زمان و 14 میلیون گلد برای اپگرید است. هنگامی که نیروها وارد شعاع این ساختمان میشوند یک اسپل ریج برروی دفاعی ها انداخته میشود و سرعت و دفاع انها قوی تر میشود؛ به مدت 18 ثانیه برروی دفاعی ها اثر میگذارد و 50 ثانیه هم طول میکشد تا دوباره شارژ شود.
 • لول دو اسپل سم: نیازمند به 16 روز زمان و 16 میلیون گلد برای اپگرید است. این ساختمان هنگامی که نیروها به ان نزدیک میشوند، یک اسپل سم برروی ان ها می اندازد و باعث کم شدن جان انها میشود، به مدت 12 ثانیه برروی نیروهای حریف اثر میگذارد و 60 ثانیه هم طول میکشد تا دوباره شارژ شود.
 • لول سه اسپل نامرئی کننده: نیازمند به 18 روز زمان و 18 میلیون گلد برای اپگرید است. هنگامی که نیروهای حریف وارد شعاع دفاع ان میشود، دو اسپل برروی ساختمان های اطراف خود رها میکند و ساختمان ها کاملا نامرئی میشوند به گونه ای که حتی اسیب رسیدن به انها غیرممکن است و به مدت 4.5 ثانیه برروی ساختمان ها اثر میگذارد و برای شارژ دوباره به 40 ثانیه زمان نیاز دارد.

Monolith

 • این ساختمان هدفش هوایی و زمینی است و ضربات سنگینی وارد میکند اما تنها معایبی که دارد سینگل تارگت است؛ یعنی شما میتوانید با ویچ و یا چند مینیون ان را نابود کنید.
 • لول یک: 18 روز زمان و 300 هزار دارک
 • لول دو: 19 روز زمان و 360 هزار دارک

 

پیشنمایش سوم: چهار حیوان جدید

 • در این پیشنمایش چهار حیوان جدید به نام های Frosty ، Diggy ، Poison Lizard و Phoenix معرفی شدند که هرکدام کاربرد های بسیار جالب و خفنی دارند که در این پست به انها میپردازیم.

حیوان اول: Frosty

 • این حیوان در خانه حیوانات لول 5 در دسترس قرار میگیرد که نیازمند به 19 روز زمان و 19 میلیون و 750 هزار اکسیر میباشد.
 • پس از حمله به هر ساختمانی که ضربه بزند کند میشود و مانند اسپل فریز عمل میکند، هر 4.5 ثانیه یک بار با توجه به لول خود یک یا دو مکعب به سمت ساختمان حریف رها میکند و ان را فریز میکند.
 • از لول 1 تا 4 ، یک عدد مکعب یخی و از لول 5 تا 10 ، دو عدد مکعب یخی را رها میکند.

حیوان دوم: Diggy

 • این حیوان در خانه حیوانات لول 6 در دسترس قرار میگیرد که نیازمند به 19 روز و 6 ساعت زمان و 20 میلیون اکسیر میباشد.
 • این حیوان مانند ماینر عمل میکند و پس از نابود کردن هرچیزی دوباره به زیر زمین برگشته و به مسیر خود ادامه میدهد تا به ساختمان بعدی برسد.
 • هربار که از خاک بیرون میاید و به ساختمانی برخورد میکند، ان ساختمان برای مدتی باتوجه به لول حیوان، بی حرکت میشود که از لول 1 تا 4 ، دو ثانیه از لول 5 تا 9 ، دونیم ثانیه و در لول 10 سه ثانیه است.

حیوان سوم: Poison Lizard

 • این حیوان در خانه حیوانات لول 7 در دسترس قرار میگیرد که نیازمند به 19 روز و 12 ساعت زمان و 20 میلیون و 250 هزار اکسیر میباشد.
 • این حیوان سرعت تندی در حمله دارد اما دمیج کمی وارد میکند و این نقطه ضعف ان است.
 • ولی نقطه قوتی که دارد این است که هنگام حمله ساختمان و هیرو حریف را برای مدتی کند میکند و حتی میزان اسیب رسیدن را کمتر میکند.

حیوان چهارم: Phoenix

 • این حیوان در خانه حیوانات لول 8 در دسترس قرار میگیرد که نیازمند به 19 روز و 18 ساعت زمان و 20 میلیون و 500 هزار اکسیر میباشد.
 • این پرنده بعد از تمام شدن دمیج هیرو شما از تخم بیرون میاید و برای مدتی هیرو شما را زنده نگه میدارد، در این زمان که هیرو شما زنده است هیچ ضربه ای بر او اثر نمیگذارد.
 • از لول 1 تا 4، هیرو شمارا 6 ثانیه زنده نگه میدارد، از لول 5 تا 9 هیرو شمارا 7 ثانیه زنده نگه میدارد و در لول 10 هیرو شمارا 8 ثانیه زنده نگه میدارد.

 

پیشنمایش چهارم: اسپل و ماشین محاصره جدید

 • و بعد از یک روز کلش آف کلنز از اسپل و ماشین محاصره جدید خود رونمایی کرد؛ اسپل و ماشینی که قطعا طرفداران زیادی پیدا خواهند کرد و استراتژی های جدید و خفنی را شاهد خواهیم بود.

اسپل فراخواندن – Recall

 • نحوه عملکرد این اسپل بسیار متفاوت خواهد بود؛ شما نیروهای مُرده را زنده نمیکنید بلکه انهارا میتوانید از روی زمین پاک کنید و در جای دیگر استفاده کنید. با انداختن اسپل روی نیرو و هیرو ها، انها محو میشوند و اسپل Recall فعال میشود و میتوانید ان را در جای دیگر زمین بیاندازید. ( این فرایند تنها با یک اسپل انجام میشود)

این اسپل چهار لول خواهد داشت و با توجه به لول خود میتواند نیروهارا در خود ذخیره کند تا در جای دیگر انهارا فرا بخواند:

 • لول 1 : 9 میلیون اکسیر + 9 روز زمان (75 واحد نیرو)
 • لول 2 : 7 میلیون و 500 هزار اکسیر + 11 روز و 12 ساعت زمان (78 واحد نیرو)
 • لول 3 : 14 میلیون اکسیر + 15 روز و 12 ساعت زمان (84 واحد نیرو)
 • لول 4 : 17 میلیون و 500 هزار اکسیر + 17 روز و 12 ساعت زمان (90 واحد نیرو)

این اسپل برروی ماشین های محاصره عمل نمیکند.

ماشین محاصره دریل جنگی – Battle Drill

 • این ماشین در زیر خاک میباشد و هیچگاه بیرون نمیاید مگر برای دفاع، و پس از بیرون امدن نیز به ساختمان های اطراف خود اسیب جدی وارد مینماید.

این ماشین 4 لول خواهد داشت:

 • لول 1 : 19 میلیون اکسیر + 18 روز زمان
 • لول 2 : 8 میلیون اکسیر + 10 روز زمان
 • لول 3 : 11 میلیون اکسیر + 14 روز زمان
 • لول 4 : 14 میلیون اکسیر + 16 روز زمان

پیشنمایش پنجم: نیرو جدید، الکترو تیتان

 • این نیرو در تاون هال 14 در دسترس خواهد بود و برای باز کردن ان نیاز به باراکس لول 16 دارید که با 15 میلیون اکسیر + 16 روز زمان به این لول ارتقا پیدا میکند.

هزینه ارتقا این نیرو به لول 2 و 3 به شرح زیر است:

 • لول 2 : 19.5 میلیون اکسیر + 17.5 روز
 • لول 3 : 20.5 میلیون اکسیر + 18 روز

نحوه عملکرد این نیرو

 • با قرار دادن این نیرو در زمین شعاعی را تحت تصرف خود میگیرد که هرچیزی سر راهش باشد چه نیرو، چه ساختمان و چه هیرو ها همه را نابود میکند!
 • لول 3 این نیرو از جان بسیار زیادی برخورد دار است و خوراک بهترین استراتژی ها خواهد بود.