» خانه » دسته‌بندی نشده » Boxer Giant

Boxer Giant

Boxer Giant

جاینت بوکسور – Boxer Giant : 

همان غول و یا جاینت در دهکده ی اول است که شکل و شمایل بوکسور ها را به خود گرفته است ، او تنها به یک هدف حمله می کند و اولویت آن ساختمان دفاعی دشمن است.

دست سنگین و مثل یه گاو نر! این جاینت ها کلی روی ضربه مشتشون تمرین کردن.


 

Lvl DPS DPH Hitpoints Elixir Raw Weight
1 40 80 1,200 None None 0 200
2 40 80 1,200 20,000 30 m 42 +200
3 44 88 1,320 40,000 1 h 60 +200
4 44 88 1,520 60,000 2 h 84 +200
5 48 96 1,652 300,000 12 h 207 +200
6 48 96 1,652 320,000 12 h 207 +200
7 53 106 1,797 340,000 1 d 293 +200
8 53 106 1,797 380,000 2 d 415 +200
9 58 116 1,957 1,000,000 2 d 415 +200
10 58 116 1,957 1,200,000 3 d 509 +200
11 64 128 2,133 1,300,000 3 d 509 +200
12 64 128 2,383 1,500,000 4 d 587 +200
13 70 140 2,576 2,300,000 4 d 587 +200
14 70 140 2,576 2,500,000 5 d 657 +200
15 77 154 2,789 3,300,000 5 d 657 +200
16 77 154 2,789 3,500,000 6 d 720 +200
stripCN($t('TID_TRAINING_TIME')) Range Damage type
1 m 1 Tiles 5 2 s Single Target Ground

ورود به کانال تلگرام عضویت در پیج اینستاگرام