» خانه » دسته‌بندی نشده » Beta Minion

Beta Minion

Beta Minion

بتا مینیون – Beta Minion : 

یک نیروی هوایی جدید و شبیه مینیون های اصلی با این تفاوت که رنگ آن سبز است. او به هدف های زمینی و حوایی حمله می کند و در لحظه تنها قادر به حمله یه یک هدف است که نوع آن برایش تفاوتی ندارد.

از فاصله دور به اهدافشون حمله میکنن، در تاریکی میدرخشن و دیوانه وار روی زمین میرقصن.


 

Lvl DPS DPH Hitpoints Elixir Raw Weight
1 36 36 100 None None 0 125
2 36 36 100 50,000 1 h 60 +125
3 40 40 110 80,000 3 h 103 +125
4 40 40 110 120,000 5 h 134 +125
5 44 44 121 250,000 12 h 207 +125
6 44 44 121 280,000 12 h 207 +125
7 48 48 133 320,000 1 d 293 +125
8 48 48 133 360,000 1 d 293 +125
9 53 53 146 900,000 2 d 415 +125
10 53 53 146 1,100,000 2 d 415 +125
11 58 58 161 1,300,000 3 d 509 +125
12 58 58 161 1,500,000 3 d 509 +125
13 64 64 177 2,300,000 4 d 587 +125
14 64 64 177 2,500,000 4 d 587 +125
15 70 70 195 3,300,000 5 d 657 +125
16 70 70 195 3,500,000 5 d 657 +125
stripCN($t('TID_TRAINING_TIME')) Range Damage type
1 m 4 Tiles 2 1 s Single Target Ground & Air

ورود به کانال تلگرام عضویت در پیج اینستاگرام