» خانه » دسته‌بندی نشده » Battle Machine

Battle Machine

 

 

 


Battle Machine

اختراع عالی استاد کارگر، ساختمانهای دشمن رو میکوبه و اونا رو ریز ریز میکنه. چه راهی از این بهتر که که نشون بده کی این اطراف بهترین کارگره؟ توانمندی چکش الکتریکی رو باز کنید تا به حریفها ضربه شصت واقعی رو نشون بدین.

Range Damage type
1.25 Tiles 25 1.2 s Single Target Ground


 

Lvl DPS DPH Hitpoints Elixir Raw Weight
1 125 150 3,600 None None 0 26
2 127 152.4 3,672 500,000 12 h 0 +26
3 130 156 3,745 600,000 12 h 0 +26
4 132 158.4 3,820 800,000 1 d 0 +26
5 135 162 3,896 1,000,000 1 d 0 +28
6 137 164.4 3,974 1,200,000 1 d 0 +28
7 140 168 4,053 1,400,000 1 d 0 +28
8 142 170.4 4,134 1,600,000 1 d 0 +28
9 145 174 4,217 1,800,000 1 d 0 +28
10 147 176.4 4,301 2,000,000 1 d 0 +30
11 150 180 4,387 2,100,000 2 d 0 +30
12 154 184.8 4,475 2,200,000 2 d 0 +30
13 157 188.4 4,565 2,300,000 2 d 0 +30
14 160 192 4,656 2,400,000 2 d 0 +30
15 164 196.8 4,749 2,500,000 2 d 0 +32
16 167 200.4 4,844 2,600,000 3 d 0 +32
17 170 204 4,941 2,700,000 3 d 0 +32
18 174 208.8 5,040 2,800,000 3 d 0 +32
19 177 212.4 5,141 2,900,000 3 d 0 +32
20 180 216 5,244 3,000,000 3 d 0 +34
21 184 220.8 5,349 3,100,000 3 d 0 +34
22 187 224.4 5,456 3,200,000 3 d 0 +34
23 191 229.2 5,565 3,300,000 3 d 0 +34
24 195 234 5,676 3,400,000 3 d 0 +34
25 200 240 5,790 3,500,000 3 d 0 +36
26 204 244.8 5,906 3,600,000 4 d 0 +36
27 208 249.6 6,024 3,700,000 4 d 0 +36
28 212 254.4 6,144 3,800,000 4 d 0 +36
29 216 259.2 6,267 3,900,000 4 d 0 +36
30 220 264 6,392 4,000,000 5 d 0 +38

 


ورود به کانال تلگرام عضویت در پیج اینستاگرام