» خانه » آپدیت » آپدیت 2018 کلش اف کلنز – بالانس برای کلش اف کلنز

آپدیت 2018 کلش اف کلنز – بالانس برای کلش اف کلنز

آپدیت

تاریخ انتشار اپدیت 21 خرداد میباشد

 

ورود به کانال تلگرام

 

 

 

 

با سلام خدمت دوستان کینگز اف پرشیا.

به زودی کلش اف کلنز به بریک خواهد رفت و بعد بریک تغییراتی(بالانس) در بازی ایجاد میشود که در ادامه به آن میپردازیم.

تغییر زمان ارتقا ساختمان ها
نام  سطح زمان ارتقا جدید کاهش
ارمی کمپ  1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 2 ساعت -33%
4 5 ساعت -38%
5 16 ساعت -33%
6 2 روز -33%
7 3 روز و 12 ساعت -30%
8 6 روز و 12 ساعت -35%
9 11 روز و 16 ساعت -17%
10 14 روز 0%
تاون هال   1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 2 ساعت -33%
4 16 ساعت -33%
5 1 روز -50%
6 2 روز -50%
7 4 روز -33%
8 5 روز -38%
9 7 روز -30%
10 8 روز -33%
11 10 روز -29%
12 بدون تغییر 0%
اکسیر کالکتور  1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 بدون تغییر 0%
4 بدون تغییر 0%
5 1 ساعت -50%
6 4 ساعت -33%
7 8 ساعت -33%
8 16 ساعت -33%
9 1 روز و 12 ساعت -25%
10 2 روز -33%
11 2 روز و 12 ساعت -38%
12 3 روز و 12 ساعت -40%
مخزن اکسیر  1 بدون تغییر 0%
2 15 دقیقه -50%
3 30 دقیقه -50%
4 1 ساعت -50%
5 2 ساعت -33%
6 3 ساعت -25%
7 4 ساعت -33%
8 5 ساعت -38%
9 8 ساعت -33%
10 16 ساعت -33%
11 2 روز 0%
12 4 روز -43%
13 بدون تغییر 0%
گلد ماین  1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 بدون تغییر 0%
4 بدون تغییر 0%
5 1 روز -50%
6 4 روز -33%
7 8 ساعت -33%
8 16 ساعت -33%
9 1D 12H -25%
10 2 روز -33%
11 2 روز و 12 ساعت -38%
12 3 روز -40%
مخزن گلد  1 بدون تغییر 0%
2 15 دقیقه -50%
3 30 دقیقه -50%
4 1 ساعت -50%
5 2 ساعت -33%
6 3 ساعت -25%
7 4 ساعت -33%
8 5 ساعت -38%
9 8 ساعت -33%
10 16 ساعت -33%
11 بدون تغییر 0%
12 4 روز -43%
13 بدون تغییر 0%
بارکس  1 بدون تغییر 0%
2 30 دقیقه 100%
3 1 ساعت -50%
4 3 ساعت -25%
5 8 ساعت -20%
6 12 ساعت -25%
7 16 ساعت -33%
8 1 روز و 12 ساعت -25%
9 2 روز و 12 ساعت -38%
10 4 روز -33%
11 6 روز -25%
12 7 روز -30%
13 بدون تغییر 0%
لابراتوری  1 بدون تغییر 0%
2 3 ساعت -40%
3 8 ساعت -33%
4 16 ساعت -33%
5 1 روز 8 ساعت -33%
6 2 روز 16 ساعت -33%
7 3 روز و 8 ساعت -33%
8 4 روز -33%
9 6 روز -14%
10 بدون تغییر 0%
کانون

 

1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 بدون تغییر 0%
4 1 ساعت -50%
5 4 ساعت -33%
6 8 ساعت -33%
7 16 ساعت -33%
8 1 روز 12 ساعت -25%
9 2 روز -33%
10 2 روز 12 ساعت -38%
11 3 روز -40%
12 3 روز و 12 ساعت -42%
13 4 روز -43%
14 5 روز -38%
15 6 روز -33%
16 بدون تغییر 0%
ارچر تاور  1 بدون تغییر 0%
2 بدون تغییر 0%
3 بدون تغییر 0%
4 3 ساعت -25%
5 8 ساعت -33%
6 12 ساعت -50%
7 1 روز و 12 ساعت -25%
8 2 روز -33%
9 2 روز و 12 ساعت -38%
10 3 روز -40%
11 3 روز و 12 ساعت -42%
12 4 روز -43%
13 5 روز -38%
14 6 روز -33%
15 8 روز -20%
16 بدون تغییر 0%
ویزارد تاور  1 8H -33%
2 12H -50%
3 1D 12H -25%
4 2D -33%
5 2D 12H -38%
6 3D -40%
7 4D -33%
8 5D 12H -31%
9 7D -30%
10 10D -17%
11 No Change 0%
ایر دیفنس(ضد هوایی)  1 3 ساعت -40%
2 12 ساعت -50%
3 2 روز -33%
4 2 روز و 12 ساعت -38%
5 3 روز -40%
6 4D -33%
7 5D -38%
8 4 روز -40%
9 10 روز -17%
10 بدون تغییر 0%
مورتار  1 5 ساعت -38%
2 8 ساعت -33%
3 16 ساعت -33%
4 1 روز و 12 ساعت -25%
5 2 روز و 12 ساعت -38%
6 3 روز -40%
7 4 روز -43%
8 5 روز -38%
9 6 روز -40%
10 10 روز -17%
11 بدون تغییر 0%
کلن کستل  1 بدون تغییر 0%
2 4 ساعت -33%
3 12 ساعت -50%
4 1 روز و 12 ساعت -25%
5 4 روز -33%
6 7 روز -30%
7 10 روز -29%
8 بدون تغییر 0%
تسلا  1 12 ساعت -50%
2 2 روز -33%
3 2 روز و 12 ساعت -30%
4 4 روز -33%
5 4 روز و 12 ساعت -36%
6 5 روز و 12 ساعت -31%
7 6 روز و 12 ساعت -35%
8 8 روز -33%
9 10 روز -29%
10 بدون تغییر 0%
اسپل فکتوری  1 12 ساعت -50%
2 1 روز و 12 ساعت -25%
3 2 روز و 12 ساعت -38%
4 3 روز و 12 ساعت -30%
5 بدون تغییر 0%
ایکس بو  1 4 روز 12 ساعت -36%
2 5 روز و 12 ساعت -31%
3 6 روز و 12 ساعت -35%
4 8 روز -33%
5 10 روز -29%
6 بدون تغییر 0%
معدن دراک 1 12 ساعت -50%
2 1 روز و 12 ساعت -25%
3 2 روز -33%
4 2 روز 12 ساعت -38%
5 4 روز -33%
6 5 روز و 12 ساعت -31%
مخزن دارک 1 12 ساعت -50%
2 1 روز و 12 ساعت -25%
3 2 روز -33%
4 2 روز و 12 ساعت -38%
5 3 روز 12 ساعت -30%
6 4 روز -33%
7 بدون تغییر 0%
دراک باکس  1 2 روز -33%
2 3 روز و 12 ساعت -30%
3 4 روز -33%
4 4 روز 12 ساعت -36%
5 5 روز و 12 ساعت -31%
6 7 روز -22%
7 بدون تغییر 0%
اینفرنو تاور  1 4 روز و 12 ساعت -36%
2 5 روز و 12 ساعت -31%
3 6 روز و 12 ساعت -35%
4 8 روز -33%
5 10 روز -29%
6 بدون تغییر 0%
ایر سوییپر  1 12 ساعت -50%
2 2 روز -33%
3 3 روز و 12 ساعت -30%
4 4 روز و 12 ساعت -36%
5 5 روز و 12 ساعت -31%
6 6 روز -33%
7 6 روز و 12 ساعت -35%
دارک فکتوری 1 2 روز 12 ساعت -38%
2 4 روز -33%
3 5 روز و 12 ساعت -31%
4 6 روز و 12 ساعت -35%
ایگل  1 7 روز -30%
2 10 روز -29%
بمب تاور  1 2 روز و 12 ساعت -38%
2 4 روز -33%
3 6 روز -25%
4 7 روز -30%
5 9 روز -36%
6 10 روز -29%
کاهش زمان اپگرید هیرو ها(کینگ و کویین)

سطح زمان جدید (ساعت) کاهش
1 12 0%
2 12 -50%
3 24 -33%
4 24 -50%
5 24 -60%
6 36 -50%
7 36 -57%
8 36 -63%
9 48 -56%
10 48 -60%
11 48 -64%
12 60 -58%
13 60 -62%
14 60 -64%
15 72 -57%
16 72 -57%
17 72 -57%
18 84 -50%
19 84 -50%
20 84 -50%
21 96 -43%
22 96 -43%
23 96 -43%
24 108 -36%
25 108 -36%
26 108 -36%
27 120 -29%
28 120 -29%
29 120 -29%
30 132 -21%
31 132 -21%
32 132 -21%
33 144 -14%
34 144 -14%
35 144 -14%
36 156 -7%
37 156 -7%
38 156 -7%
39 168 0%
40 168 0%
41 168 0%
42 168 0%
43 168 0%
44 168 0%
45 168 0%
46 168 0%
47 168 0%
48 168 0%
49 168 0%
50 168 0%
51 168 0%
52 168 0%
53 168 0%
54 168 0%
55 168 0%
56 168 0%
57 168 0%
58 168 0%
59 168 0%
60 168 0%

 

بالانس زمان بیداری  برای واردن

سطح زمان جدید (ساعت) کاهش
1 28 -7%
2 28 -10%
3 28 -13%
4 28 -15%
5 31 -9%
6 31 -11%
7 31 -14%
8 31 -16%
9 31 -18%
10 34 -13%
11 34 -15%
12 34 -17%
13 34 -19%
14 34 -21%
15 37 -16%
16 37 -18%
17 37 -20%
18 37 -21%
19 37 -23%
20 40 -18%
21 40 -20%
22 40 -22%
23 40 -23%
24 40 -25%
25 43 -20%
26 43 -22%
27 43 -23%
28 43 -25%
29 43 -26%
30 46 -22%

کاهش زمان ارتقا اسپل ها

 

نام لول زمان اپگرید به لول بعدی(ساعت) کاهش
Lightning  1 24 0%
2 48 0%
3 72 0%
4 96 0%
5 156 35%
6 336 0%
7
فریز 1 72 40%
2 108 36%
3 156 35%
4 192 33%
5 216 36%
6 276 18%
7
سم 1 60 38%
2 96 33%
3 156 35%
4 228 21%
5
زلزله 1 96 33%
2 120 38%
3 228 21%
4
سرعت 1 120 38%
2 156 35%
3 216 36%
4
کلون 1 96 33%
2 120 38%
3 156 35%
4 276 18%
5
اسکلتون 1 120 38%
2 156 35%
3 192 33%
4 216 36%
5

کاهش زمان ارتقا نیرو ها

نیرو سطح زمان اپگرید جدید(ساعت) کاهش
بربر 1 6 0%
2 24 0%
3 48 33%
4 84 30%
5 108 36%
6 180 17%
7 240 0%
8
ارچر 1 12 0%
2 24 50%
3 48 33%
4 84 30%
5 108 36%
6 180 17%
7 240 0%
8
گوبلین 1 12 0%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 156 19%
6 240 0%
7
جاینت 1 12 50%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 156 35%
6 192 33%
7 276 18%
8 336 0%
9
دیوار شکن 1 12 50%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 156 35%
6 192 33%
7 336 0%
8
بالون 1 12 50%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 156 35%
6 276 18%
7 336 0%
8
ویزارد 1 12 50%
2 36 25%
3 48 33%
4 84 30%
5 144 33%
6 192 33%
7 276 18%
8 336 0%
9
هیلر 1 48 33%
2 84 30%
3 144 14%
4 336 0%
5
دراگون 1 108 36%
2 144 33%
3 156 35%
4 192 33%
5 276 18%
6 336 0%
7
پکا 1 108 36%
2 132 31%
3 144 33%
4 180 32%
5 204 35%
6 276 18%
7 336 0%
8
مینیون 1 84 30%
2 96 33%
3 108 36%
4 156 35%
5 192 33%
6 276 18%
7 336 0%
8
هوگ رایدر 1 84 30%
2 96 33%
3 132 31%
4 156 35%
5 192 33%
6 276 18%
7 336 0%
8
والکری 1 132 31%
2 156 35%
3 192 33%
4 228 32%
5 276 18%
6 336 0%
7
گولم 1 96 33%
2 132 31%
3 156 35%
4 192 33%
5 228 32%
6 276 18%
7 336 0%
8
ویچ 1 156 35%
2 276 18%
3 336 0%
4
لاوا هوند 1 156 35%
2 192 33%
3 276 18%
4 336 0%
5
بولر 1 204 15%
2 336 0%
3 336 0%
4 0%
بیبی دراگون 1 132 31%
2 156 35%
3 192 33%
4 276 18%
5 336 0%
ماینر 6
1 132 31%
2 156 35%
3 192 33%
4 276 18%
5 336 0%
6

 

..:: بروزرسانی پنجم 20 اسفند ::..

پنج معجون مختلف که بعد از آپدیت در فایل های بازی موجود هستاطلاعاتی خاصی منتشر نشده اما احتمال میره همانند درخت شانس و وسیله آتش بازی که در سال نو چینی به صورت فصلی به بازی اضافه شد ، این معجون ها هم به صورت فصلی اضافه بشوند .

Heroic PotionHeroic Potion
معجون قهرمانانه:این معجون میتونه قدرت های متفاوتی داشته باشه. از یک سمت زمان برگشت سلامتی هیرو شما رو خیلی طولانی میکنه بطوریکه میتونید 2 بار بطور کامل نیرو ها رو آماده کنید. پس ما میتونیم به جای یکی در دو حمله از هیرو استفاده کنیم.
از طرفی دیگر میتونید از هیرو در حال ارتقاء برای مدت محدودی استفاده کنید، مثلا موقع وار خیلی خوب میشه- فکر کنم این قابلیت این معجون رو به با ارزش ترین معجون در بین بیشتر بازیکن ها میکنه

Insta Finish PotionInsta Finish Potion
معجون پایان فوری (Insta Finish) : برای من این معجون ارزش خاصی نداره، چرا که قبلا کتابی داشتیم که ارتقاء رو درجا تموم میکرد و همینطوری معجون بیلدر که ارتقاء رو بوست میکرد

Magic PotionMagic Potion

معجون جادویی: این معجون بسیار مخوف و رازآلود.
طوریکه نمیتونم تصور کنم که اسپلی یا چیزی قبلا کارهای اون رو انجام داده باشه

Reset Clock PotionReset Clock Potion

معجون ریست کردن ساعت: همونطور که آیکون نشون میده احتمالا این معجون زمان انتظار برای بوست ساعت رو صفر میکنه، پس ما میتونیم از برج ساعت بیشتر استفاده کنیم


نا معلوم :از این معجون اطلاعات در دسترس نیست


..::بروزرسانی اول 9 شهریور::..خط
لو رفتن سه اسپل جدید توسط اسپانسر
slow spell coc
همه اسپانسر رو از لو دادن اولین تصاویر کشتی که ماه ها قبل از تایید رسمی توسط اون مطرح شده بود، به یاد داریم.اینبار هم اسپل های جدیدی رو برای کلش آو کلنز افشا کرد. در توضیح این تصویر میشه خیلی صحبت کردنکته بارز این تصویر جدای از مطرح شدن دو اسپل برای بیلدربیس، منبع ساخت اسپل سم هست که دارک ذکر شده اما میدونیم در حال حاضر در بیلدربیس خبری از دارک نیست.همچین عملکرد اسپل سم هنوز بطور کامل مشخص نیست چرا که گمانه زنی هایی درمورد تاثیر این اسپل بر روی برخی سازه های دفاعی انجام شده که عملکرد این اسپل رو به آنچه که در کلش رویال قبلا دیدیم شبیه میکنه.اسپل ریج در بیلدربیس با توجه به سابقش در دهکده اصلی بعنوان یه اسپل الکسیری شناخته میشه. اما درمورد ظرفیت های این دو اسپل اطلاعات دقیق نداریم.اسپل دیگه برای دهکده اصلی پیش بینی شده که عملکرد کندکنندگی رو داره. یعنی میزان آسیب بر ثانیه یک سازه دفاعی(و یا نیروی کلن؟) رو کاهش میده. بعبارتی از نظر آسیب شما با اون سازه دفاعی با سطح پایینتر از واقعیش روبرو هستید که بسته به موقعیت در اتک میتونه به شما کمک شایانی بکنه.میدونیم آپدیت بزرگی درماه اکتبر برای کلش آو کلنز در پیش داریم. اسپنسر هم بارها ثابت کرده اطلاعات نسبتا دقیقی رو میتونه پیش از تایید نهایی، منتشر کنه.بجز این سه اسپل بقیه موارد داخل تصویر یا قبلا در بازی بصورت موقت وجود داشتن و یا هنوز بعنوان گزینه جدی مطرح نشدن.
ویدیو شبیه سازی اسپل جدید
Slow Spellاین اسپل فقط از طریق منبع معتبری (اسپانسر) لو داده شده و حتی زمان ورود آن به بازی هم معلوم نیست .
این مطلب در بالای صفحه بروز رسانی میشود
ورود به کانال تلگرام عضویت در پیج اینستاگرام