هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
TH 9.5
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید