هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
Castle Clash 1.3.12
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید