هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
حل مشکل App Sync
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید