هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
بهترین مپ تاون هال ده 2017
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید