هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
ایمیل زدن به سوپرسل در ورژن جدید
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید