هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
آپدیت آذر ماه کلش
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید